تماس با ما

دفتر رئیس مرکز :  33125763 - 087 

واحد آموزش : 33164979 - 087 

واحد آزمون : 33152850 - 087 

واحد مالی - 33129580 - 087 

اوقات شرعی

پیوندها

  

نام دوره

ساعت آموزش

شیفت آموزش

شروع دوره

تعمیر موتور خودروی بنزینی

130

صبح

10/06/1398

شعار سال

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی